Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Zoomnärvaro – ett bättre sätt att genomföra zoomtentamen

Dokumentation från Lunch 'n' Learn 26 maj 2021

Publicerad 2021-06-07

Planerar du att examinera med Zoom? Då är det här Lunch 'n' Learn-webbinariet något för dig! E-lärandes pedagogiska utvecklare introducerar det teoretiska ramverket för Zoomnärvaro och en lärare berättar om hur hon använder Zoom i sin examination. Här är dokumentationen (video) från webbinariet.

Om webbinariet

Lär dig mer om Zoomnärvaro; ett utvecklat bättre sätt att genomföra zoomtentamen, där läraren med hjälp av Zoom kan följa hur studenterna arbetar under examinationen.

Några exempel på vad som tas upp under webbinariet:

  • Regler som gäller vid tentamen med Zoom
  • När det passar att använda Zoom
  • Följa och följa upp studenternas arbeten
  • Erfarenheter av att hantera avbrott och avvikelser.

Närvaro istället för övervakning

Tentamen på distans med zoomnärvaro kombinerar hemtentamen med möjligheten att ställa muntliga frågor på ett sådant sätt att tentamensuppgifter som passar i en salskrivning kan användas i en större grupp. Att examinera med Zoomnärvaro möjliggör ett examinerande moment där studentens identitet bättre kan kontrolleras. Jämfört med Zoomövervakning (där Zoom används för en visuell övervakning) är det mindre känsligt för exempelvis svajig uppkoppling och behov av toapauser samtidigt som resurser kan användas på ett effektivare sätt. På webbinariet får du tips och exempel på hur det kan gå till.

Till inspelningen av webbinariet om Zoomnärvaro (KTH Play) .

Presentatörer 

Tecla Malmström (Pedagogisk utvecklare, Digitalt Lärande, KTH) och Ninni Carlsund (Universitetslektor, Numerisk analys, KTH).