Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Projektorganisation för EKS

Här presenteras organisationen för projektet Ersättning av Kopps schemaunderlag (EKS).

Beställare

Katarina Jonsson Berglund, objektsägare StudAdm, avdelningschef VS/Utbildningsstöd

Projektägare/styrgruppsordförande

Katarina Jonsson Berglund, objektsägare StudAdm, avdelningschef VS/Utbildningsstöd

Styrgrupp

 • Johanna Stellan, Administrativ chef/ABE
 • Marianne Lundin, Utbildningsadministrativt funktionsansvarig/EECS
 • Maria Granath, Avdelningschef, VS/Fastighetsavdelningen
 • Petra Krödel, Enhetschef, VS/Enheten för studentservice
 • Caroline Boivie Ekstrand, Gruppchef VS/EDO/AUA/VoS
 • Hans Wohlfart, IT-chef, VS

Projektgrupp

 • Rosalba Rico, projektledare, VS/EDO/ESS/ Bostad, Schema och lokalbokning
 • Aksel Malmström, schemaläggare, VS/EDO/ESS/ Bostad, Schema och lokalbokning
 • Nina von Zeipel, objektspecialist Kopps, VS/EDO/AUA/VoS
 • Katarina Tillman, objektspecialist Ladok, VS/EDO/AUA/VoS
 • Jessica Klarström, förvaltningsledare StudAdm, VS/EDO/AUA/VoS
 • Johannes Lundgren, förvaltningsledare IT, StudAdm, VS/IT/Systemförvaltning och utveckling
 • Stefan Sundkvist, systemutvecklare StudAdm, VS/IT/Systemförvaltning och utveckling
 • Anna Classon, användbarhetsdesigner, VS/IT/Systemförvaltning och utveckling

Referensgrupp*

Referensgruppen utgörs av representanter från VS/Schema och lokalbokning och skolornas studierektorer, lärare, kursansvariga, administratörer.

 • Rickard Bellander, SR, GA, ABE
 • Eva Knutsson, Lärare/KA, PA, ABE
 • Therese Gellerstedt, Administratör/Kopps redaktör, ABE
 • Eva Magnusson, Administratör/Kopps redaktör, ABE
 • Sara Thyberg Naumann, Lärare/KA, PA, CBH
 • Mats Nilsson, GA, CBH
 • Linda Kann, Lärare/KA, EECS
 • John Folkesson, Lärare/KA, SR, EECS
 • Viggo Kann, SR, EECS
 • Linda Marie Törnblom Monstein, Administratör/Kopps redaktör, ITM
 • Martin Wrååk, Examinator, ITM
 • Birgit Kempinski Fahrman, Lärare/KA, ITM
 • Samira Sadri, Administratör/Kopps redaktör, SCI
 • Tommy Ekola, Lärare/KA, SR, SCI
 • Åsa Hansson, SR, SCI
 • Susanne Carlsson, IT-supportansvarig Kopps, VS
 • Aksel Malmström, Schemaläggare, VS
 • Maria Cassidy, Bostad, Schemaläggare, VS
 • Kristina Löfstedt, Schemaläggare, VS
 • Charlotte Sjöberg, Schemaläggare, Lokalbokare, VS
 • Hanna Müller, Schemaläggare, VS
 • Rosalba Rico, Schemaläggare, VS

*Representanter med specialistkompetens från respektive avdelning. Medlemmarna kan under sina mest aktiva perioder ingå i projektgruppen, för att under övrig tid höra till referensgruppen.