Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lärare berättar: "Från laborationssal till ett virtuellt lab - att göra laborationer på distans"

Laborationer är en viktig del av en ingenjörsutbildning och de finns därför med i olika former i många av kurserna på KTH. För studenterna blir de ofta ett sätt att koppla ihop de teoretiska delarna med det praktiska. Men, hur kan laborationer utföras när studenterna inte är fysiskt på plats? Och, vad krävs av lärare och studenter när laborationerna sker online? Detta är några av de frågor som kommer belysas i detta webbinarium.

Tid: On 2020-11-11 kl 12.15 - 13.00

Plats: Online via Zoom: https://kth-se.zoom.us/j/829795643

Exportera till kalender

Detta webbinarium kommer vara uppdelat i två delar där Björn Ström (från Enheten digitalt lärande och Vetenskapens hus, KTH) kommer att beskriva olika generella sätt att genomföra laborationer på distans. Den andra delen kommer fokusera på hur Ramis Örlü (från Institutionen för Teknisk Mekanik) genomförde laborationer på distans under senare delen av vårterminen. Ramis kommer då berätta hur han med flera doktorander genomförde laborationerna med studenterna på distans, med bland annat korta filmer i kombination med quizzar i Canvas och frågestunder i Zoom för att engagera och interagera med studenterna.

Presentatörer

Björn Ström (från Enheten digitalt lärande och Vetenskapens hus, KTH)

Rekommenderad Zoom-anslutning

Notera: Du ansluter till webbinariet via Zoom-länken ovan via din webbläsare. Du behöver inte installera något, men ljud och bild blir bättre om du installerar och använder Zoom-klienten/appen .