Till innehåll på sidan

Internt möte för KTH:s programansvariga & Studierektorsnätverket

PA-nätverket syftar till att förtydliga PA-rollen och stimulera innovation inom pedagogisk utveckling i KTH:s cirka 140 utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå. KTH:s studierektorer på grundutbildningen, utbyts erfarenheter och information i syfte att stärka utbildningen på KTH.

Tid: Ti 2022-03-08 kl 13.15 - 15.00

Plats: D37

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/68335378180

Kontakt:


Vid detta möte

Den gemensamma PA- och SR-träffen den 8 mars har ett uppdaterat innehåll! 

Stärka programutvecklingen och PA-rollen

Syftet med ett nätverk för alla cirka 140 programansvariga på grund- och avancerad nivå på KTH är dels att stimulera innovation inom pedagogisk utveckling på programnivå och dels att förtydliga PA-rollen.

Informellt nätverk för studierektorer

Studierektorsnätverket, som bygger på erfarenheter från PA-nätverket, är ett informellt nätverk där KTH:s studierektorer i grundutbildningen kan utbyta erfarenheter, diskutera gemensamma frågor och dela information.

Framtidens utbildning

På rektors uppdrag har Utbildningsnämnden formulerat våra viktiga vägval för framtidens utbildning, och det har varit ett stort antal processer och förankringsarbeten under 2021. Arbetet under 2022 går nu vidare och projektgruppen önskar få stämma av viktiga delar med samtliga studierektorer och programansvariga. Vi hoppas på god uppslutning och kreativa och givande diskussioner som kan bidra till ett riktigt bra och gemensamt implementeringsarbete.

Leif Kari, Anna Jerbrant, Anders Johansson och Joakim Lilliesköld deltar.

Pilotprogrammen med ny läsårsindelning

Markus Hidell, Mathias Ekstedt mfl berättar.

Varmt välkomna!

Mer information hittar du här på gruppwebben