Till innehåll på sidan

Internt möte för KTH:s programansvariga & Studierektorsnätverket

PA-nätverket syftar till att förtydliga PA-rollen och stimulera innovation inom pedagogisk utveckling i KTH:s cirka 140 utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå. KTH:s studierektorer på grundutbildningen, utbyts erfarenheter och information i syfte att stärka utbildningen på KTH.

Tid: Ti 2022-10-25 kl 10.15 - 12.00

Plats: D31

Videolänk: Zoom

Vid detta möte

Att främja lärande och förebygga fusk (med PriU bedömnings- och examinationsmetoder)

Stärka programutvecklingen och PA-rollen

Syftet med ett nätverk för alla cirka 140 programansvariga på grund- och avancerad nivå på KTH är dels att stimulera innovation inom pedagogisk utveckling på programnivå och dels att förtydliga PA-rollen.

Informellt nätverk för studierektorer

Studierektorsnätverket, som bygger på erfarenheter från PA-nätverket, är ett informellt nätverk där KTH:s studierektorer i grundutbildningen kan utbyta erfarenheter, diskutera gemensamma frågor och dela information.

Kontakt