Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Internt möte för KTH:s programansvariga & Studierektorsnätverket

PA-nätverket syftar till att förtydliga PA-rollen och stimulera innovation inom pedagogisk utveckling i KTH:s cirka 140 utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå. KTH:s studierektorer på grundutbildningen, utbyts erfarenheter och information i syfte att stärka utbildningen på KTH.

Tid: Ti 2023-06-20 kl 13.15 - 15.00

Videolänk: Zoom

Exportera till kalender

Tema

Kursvärdering, kursanalys och kursutveckling.
Fokus kommer att vara på den genomlysning som gjorts / görs av kursvärderingar, och utvecklingen av systemstöd runt detta, samt möjlighet att delta i piloter av utveckling av systemet under HT-23.

Deltar gör Dekanus, kvalitetssamordnare, IT/e-lärande/systemstöd mfl.

 Kontakt

Stärka programutvecklingen och PA-rollen

Syftet med ett nätverk för alla cirka 140 programansvariga på grund- och avancerad nivå på KTH är dels att stimulera innovation inom pedagogisk utveckling på programnivå och dels att förtydliga PA-rollen.

Informellt nätverk för studierektorer

Studierektorsnätverket, som bygger på erfarenheter från PA-nätverket, är ett informellt nätverk där KTH:s studierektorer i grundutbildningen kan utbyta erfarenheter, diskutera gemensamma frågor och dela information.