Till innehåll på sidan

Internt möte för Studierektorsnätverket

I detta informella nätverk för KTH:s studierektorer på grundutbildningen, utbyts erfarenheter och information i syfte att stärka utbildningen på KTH.

Tid: Ti 2022-02-08 kl 10.15 - 12.00

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/62121749741

Vid detta möte

Lärarkompetens, utveckling och rekrytering (med GA och prefekter)

Informellt nätverk för studierektorer

Studierektorsnätverket, som bygger på erfarenheter från PA-nätverket, är ett informellt nätverk där KTH:s studierektorer i grundutbildningen kan utbyta erfarenheter, diskutera gemensamma frågor och dela information.

Kontakt