Till innehåll på sidan

Internt möte för Studierektorsnätverket

I detta informella nätverk för KTH:s studierektorer på grundutbildningen, utbyts erfarenheter och information i syfte att stärka utbildningen på KTH.

Tid: Må 2022-12-12 kl 10.15 - 12.00

Plats: E32

Videolänk: https://Zoom/

Informellt nätverk för studierektorer

Studierektorsnätverket, som bygger på erfarenheter från PA-nätverket, är ett informellt nätverk där KTH:s studierektorer i grundutbildningen kan utbyta erfarenheter, diskutera gemensamma frågor och dela information.

Kontakt