Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Internt möte - Gemensam PA- och studierektorsnätverksträff

PA-nätverket syftar till att förtydliga PA-rollen och stimulera innovation inom pedagogisk utveckling i KTH:s cirka 140 utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå. KTH:s studierektorer på grundutbildningen, utbyts erfarenheter och information i syfte att stärka utbildningen på KTH.

Tid: On 2022-06-08 kl 10.15 - 12.00

Plats: D37

Videolänk: Zoom

Exportera till kalender

Stärka programutvecklingen och PA-rollen

Syftet med ett nätverk för alla cirka 140 programansvariga på grund- och avancerad nivå på KTH är dels att stimulera innovation inom pedagogisk utveckling på programnivå och dels att förtydliga PA-rollen.

Informellt nätverk för studierektorer

Studierektorsnätverket, som bygger på erfarenheter från PA-nätverket, är ett informellt nätverk där KTH:s studierektorer i grundutbildningen kan utbyta erfarenheter, diskutera gemensamma frågor och dela information.

Vid detta möte

Temat är uppföljning av arbetet med kontinuerlig uppföljning 2022 och planering framåt.

Prodekanus Sofia Ritzén  och kvalitetssamordnarna Åsa Rurling  och Inger Wikström Öbrand  inleder med en summering av analysen av årets kontinuerliga uppföljning (KU). Därefter kan den som vill presentera exempel på något som framkommit i årets KU som man har börjat eller planerar att arbeta med.

Sedan följer diskussioner om hur vi som PA och studierektorer kan använda KU och vilka frågor som är relevanta för oss att arbeta vidare med. Eftersom studentperspektivet var ett särskilt fokusområde i årets KU har vi bjudit in deltagare från PriU studentens perspektiv och inflytande till träffen.

Gratis fika

Om du tänker delta i sal D37, var snäll och fyll i fikaformuläret : senast på fredag.

Varmt välkommen till vårens sista nätverksträff!