Till innehåll på sidan

Öppen nätverksträff

Öppna nätverksträffar för all intresserad KTH-personal och studenter.

Tid: Fr 2021-06-11 kl 13.15 - 15.00

Plats: Zoom

KTH:s tre scenarier

På den öppna nätverksträffen 11 juni diskuterar vi höstens undervisning utifrån KTH:s tre scenarier  och rektorsbeslut om höstens undervisning. 

Öppna nätverksträffar

Öppna nätverksträffar för alla intresserade KTH-anställda och studenter introducerades på grund av Coronapandemin i april 2020 för att svara på det stora behovet av information, diskussioner och erfarenhetsutbyte som uppstod när undervisning och tentor plötsligt skulle vara online. Träffarna hålls i Zoom i två timmar och behandlar aktuella frågor.

Vid träffarna deltar Leif Kari, prorektor för utbildning, Stefan Stenbom och/eller Elin Lindblad, ansvarig för e-lärandestöd under pandemin.

I slutet av det levande dokumentet finns länkar till dokumentation av alla träffar som ägt rum under 2020-2021.

Du kan också lägga till den här gruppen till dina favoriter i den personliga menyn:

KTH: s storträffar och PriU-grupper

Kontakt