Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

PriU-gruppen arbetslivsanknytning

Prioriterade frågor för KTH:s utbildning - I januari 2017 skapades tio kollegiala arbetsgrupper, "PriU-grupper", med uppdrag att fördjupa sig i varsin prioriterad fråga för KTH:s utbildning och ta fram förslag på hur frågan kan lösas eller hanteras.

Tid: To 2020-10-22 kl 10.00 - 11.30

Plats: Zoom

Exportera till kalender

Denna PriU-grupp är ett paraply för de tidigare grupperna arbetslivsanknytning respektive forskningsanknytning. Ett resultat av Storträffen hösten 2017 var att sammanföra dessa grupper till en. 

Välkomna till första mötet i den återuppväckta PriU-gruppen för arbetslivsanknytning och samverkan i utbildningen! Under mötet kommer vi bland annat att ge en kort tillbakablick på det arbete som tidigare gjorts i gruppen, återknyta till den senaste UKÄ-utvärderingen där bland annat arbetsliv och samverkan i utbildningen var i fokus samt planera det fortsatta arbetet i gruppen. Väl mött!

Kontakta gruppledaren Marie Magnell om du vill gå med i arbetsgruppen.