Till innehåll på sidan

Higher seminar - Role Modeling in Computing and Engineering Education: A Framework to Support Reflection

Alla lärare är potentiella förebilder för sina elever. Detta gäller oavsett hur lång erfarenhet vi har av undervisning (ja, lärarassistenter ingår!), om vi är medvetna om vad vi är förebilder för och om vi har för avsikt att detta ska efterliknas.

Tid: Fr 2022-12-09 kl 09.00 - 10.00

Videolänk: Zoom room

Språk: Engelska

Medverkande: Virginia Grande

Virginia Grande doktorsavhandling

Det viktigaste resultatet av Virginia Grandes doktorsavhandling är ett ramverk som stöder reflektioner om rollmodellering ur dessa perspektiv av medvetenhet och avsikt, vad man kan modellera och de viktigaste aktörerna i detta fenomen. I det här seminariet kommer vi att diskutera komplexiteten i rollmodellering inom ingenjörsutbildningen, vad vår roll i detta är och hur vi som utbildare kan tillämpa resultatet av dessa reflektioner på våra egna discipliner och sammanhang, diskutera med kollegor och vägleda våra studenter i liknande reflektioner.

Läs mer på den engelska sidan här