Till innehåll på sidan

Storträffen våren 2021 - Back to the future

En gång per termin bjuder Leif Kari vicerektor för utbildning in samtliga på KTH, såväl lärare, utbildningsledare, utbildningsadministrativ personal och studeranderepresentanter till storträffar som tar upp aktuella och prioriterade frågor för KTH:s utbildning. Träffen inleds i plenum med tre perspektiv på framtiden. En stor del av träffen är i rundabordsformat där du kan välja på flera olika teman att nätverka och diskutera runt. Vårens träff är till stora delar på engelska (i plenum samt i flera diskussionsgrupper)!

Tid: To 2021-05-27 kl 12.30 - 16.30

Plats: Zoom

Delta i diskussioner om utbildning på KTH

Översikt av personer som pratar online i Zoom

Registrerar dig till Storträffen 2021 - Back to the future

Anmäl dig här

Keynotes

Framtidens ingenjör

KTHs framtida utbildning

KTH-studenternas perspektiv på den framtida utbildningen

Agnes Berg

Agnes Berg - Chef för utbildningsinflytande (THS)

Tilda Byrstedt

Tilda Byrstedt - Chef för utbildningsinflytande (THS)

Rundabord diskussioner

13:30 – 13:50 - Översikt av alla rundabord diskussioner

14:00 - 15:40 - Rundabord

15:45 - 16:30 - Tillbaka till PLENUM Sammanfattning, diskussioner och vägen framåt

”En del i det systematiska kvalitetsarbetet är också de så kallade storträffarna som genomförs en gång per termin, vars syfte är att informera om genomförda åtgärder och diskutera utvecklingsbehov. Under rundabordssamtal utbyter man erfarenheter och idéer om hur verksamhetens kvalitet kan förbättras. Genom träffarna förväntas intresset och engagemanget för kvalitetsarbetet skapas. Storträffarna leds av vicerektorn för utbildning och arrangeras av lärosätets högskolepedagogiska enhet. Till storträffarna inbjuds samtliga medarbetare och studenter. Vid det senaste tillfället deltog cirka 150 medarbetare, inklusive många från det gemensamma verksamhetsstödet, vilket uppfattades som viktigt och positivt.” UKÄ, 2020

Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta någon av koordinatorerna: