Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Webbinarium: "Alternativ till övervakad salstentamen - examinationsformer för digitala miljöer"

Detta Lunch 'n' Learn kommer presentera alternativa sätt att examinera ingenjörsstudenter. Vilka fördelar och nackdelar stöter vi på då vi frångår den klassiska salstentamen. Arnold Pears, professor i teknikvetenskapens lärande, presenterar forskningens senaste rön och sedan lämnas tid till kollegiala diskussioner i ämnet.

Tid: To 2020-10-01 kl 12.15 - 13.00

Plats: Online via Zoom: http://kth-se.zoom.us/j/829795643

Exportera till kalender

Beslut som nyligen tagits KTH i kölvattnet av Covid-19-pandemin har satt press på oss att ersätta skriftliga tentamen på campus med andra former av bedömning. I detta Lunch 'n' Learn-webbinarium presenterar vi några alternativa metoder som har visat sig mycket framgångsrika enligt ny forskning inom didaktisk teori och praktik inom ingenjörsutbildningar. Under webbinariet kommer dessa metoder att diskuteras i relation till bedömningens jämlikhet och akademisk ansvarsskyldighet (rättvisa), deras förmåga att påvisa studenters förmåga i förhållande till lärandemål (ILO:s) av olika slag och deras sårbarhet för oärligt akademiskt uppförande (fusk).

Presentationen kommer att vara kortare än vanligt (15-20 minuter) och en stor del av tiden kommer att ägnas åt kollegial diskussion för att ge möjlighet att diskutera kring erfarenheter och de möjligheter och fallgropar vi kan stöta på. Speciellt från de som redan har gjort ändringar i sin bedömningspraktik.

Detta webbinariums presentation kommer att hållas på engelska med efterföljande diskussion på svenska.