Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Webbinarium: "Muntlig tentamen"

På grund av situationen med Covid-19 så kommer det inte vara möjligt att ge vanlig salstentamen under vårterminen. Vi bör därför diskutera kring olika alternativ och metoder för att kunna bedöma lärandemål inom högre utbildning, som rör förmågan att utforma lösningar till komplexa problem och analysera och resonera kring komplexa fenomen.

Tid: On 2020-05-06 kl 12.15 - 13.00

Plats: Online, Zoom http://kth-se.zoom.us/j/829795643

Exportera till kalender

I detta webbinarium presenteras ansatser till att utföra muntlig examination (via Zoom) som en möjlig metod för att bedöma lärandemål. Muntlig tentamen (ofta kallad munta) har använts länge inom högre utbildning i Sverige och erbjuder många möjligheter för bedömning. I webbinariet kommer en del av de ansatserna och sätta de i relation till specifika lärandemål för att ge tydliga exempel på olika sätt att jobba med bedömning. Utöver det kommer vi även denna ansats diskuteras i relation till att bedömning blir rättvis.

(Webbinariet hålls på svenska och kommer spelas in)