Till innehåll på sidan

Livslångt lärande (LLL)

Vidareutbildning kategoriseras som livslångt lärande (LLL). Med livslångt lärande avses fristående fort- och vidareutbildningskurser samt uppdragsutbildning som företag och myndigheter köper för sina anställda.

Referensgrupp för livslångt lärande

Vice Grundutbildningsansvarig (vice GA) har ansvar för att arbeta med frågor som rör livslångt lärande på ABE-skolan med stöd av en referensgrupp med institutionsrepresentanter.

Referensgrupp för livslångt lärande

På dessa sidor kan du som lärare på ABE-skolan hitta information kring hur du går tillväga för att ansöka om inrättandet av fristående kurser och uppdragsutbildning och vad du behöver tänka på.

Livslångt lärande är en viktig uppgift för KTH och det finns högt uppsatta mål vad gäller utbildning inom livslångt lärande.