Till innehåll på sidan

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning är kompetensutveckling för personer i arbetslivet. Med uppdragsutbildning menas utbildning som anordnas mot avgift från svensk eller utländsk juridisk person (inte enskild firma).
Här hittar du vad du som lärare eller administratör på ABE-skolan behöver veta om uppdragsutbildning.

Viktigt!

Uppdragsutbildning kan bara beställas/köpas av juridisk person, inte av enskild firma eller privatperson.

Om du planerar att genomföra en uppdragsutbildningskurs, läs igenom KTH:s Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH .

Olika typer av uppdragsutbildning

  • Specialdesignad utbildning efter beställning
  • Kurser som endast kan läsas som uppdragsutbildning
  • Enstaka kurser som ges som högskoleutbildning

Uppdragsutbildning kan ges i form av ett utbud där kurser marknadsförs och kan sökas av arbetsgivare.

Enstaka platser på kurser kan även säljas som uppdragsutbildning och läsas tillsammans med studenter vid ordinarie utbildning, i dessa fall gör man ett extra kurstillfälle där man anger att det gäller uppdragsutbildning.

Beställare av uppdragsutbildning

Svensk eller utländsk juridisk person (inte enskild firma) kan beställa uppdragsutbildning för sina anställda. Juridisk person som enbart fungerar som förmedlare för privatpersoner kan inte vara beställare eller uppdragsgivare.

Benämning på deltagare i uppdragsutbildning

De personer som antas till kurs eller deltar i kurs inom ramen för uppdragsutbildning benämns deltagare (ej student i Högskoleförordningens mening).

Utförare av uppdragsutbildning

Skolor på KTH