Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Livslångt lärande (LLL)

Vidareutbildning kategoriseras som livslångt lärande (LLL). Med livslångt lärande avses fristående fort- och vidareutbildningskurser samt uppdragsutbildning som företag och myndigheter köper för sina anställda.
På dessa sidor kan du som lärare på ABE-skolan hitta information kring hur du går tillväga för att ansöka om inrättandet av fristående kurser och uppdragsutbildning och vad du behöver tänka på.

Aktuellt inom livslångt lärande

Integrerat livslångt lärande

Integrerat livslångt lärande är ett av ABE-skolans tre utvecklingsprojekt inom KTH:s förändringsprogram Framtidens utbildning. Projektet syftar till kartläggning, utvärdering och behovsanalys för att vidareutveckla och utöka kursutbudet för livslångt lärande (LL).

Mer om Integrerat livslångt lärande

Uppdatera din kurswebbsida

KTH lanserade under våren 2022 en ny söktjänst för fristående kurser. Utvecklingen är ett led i att ge Livslångt lärande en utökad roll på KTH och innebär att kurskatalogen blir mer besökt framöver.

Uppdatera din kurswebbsida i Kurs- och programkatalogen

Sprid våra fristående kurser

Känner du någon som kanske vill utveckla sin kompetens och kunskap? KTH erbjuder mer än 100 fristående kurser. Ta en titt på det nya kurssökverktyget.

Till alla fristående kurser

Referensgrupp för livslångt lärande

Grundutbildningsansvarig (GA) har ansvar för att arbeta med frågor som rör livslångt lärande på ABE-skolan med stöd av en referensgrupp med institutionsrepresentanter.

Referensgrupp för livslångt lärande

Livslångt lärande är en viktig uppgift för KTH och det finns högt uppsatta mål vad gäller utbildning inom livslångt lärande. Aktiviteter inom livslångt lärande ska inom några år ska omfatta runt tjugo procent av KTH:s utbildningsverksamhet.

Vad är skillnaden mellan vidareutbildningskurser och uppdragsutbildning?

Vidareutbildningskurser är i de flesta fall helt gratis och KTH får ersättning från staten för varje registrerad kursdeltagare. Anmälan till de kurserna görs på antagning.se inom de antagningsperioder som gäller för hela Sverige.

Uppdragsutbildning (UU) ges på uppdrag av en organisation / företag mot en kostnad. I normala fall kontaktar företaget KTH och ber att få skräddarsydd kompetensutveckling för sin personal. Kursupplägget kan då utvecklas i dialog med läraren och det är beställaren (företaget) som betalar.

Frågor och svar om livslångt lärande (FAQ)

Här hittar du svar på vanliga frågor om livslångt lärande och fristående kurser.

Kontakta projektledarna