Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Filmen om Undervisningshuset

Hur projekterades KTH:s nya undervisningshus? ABE-skolan har tagit fram en fram en dokumentärfilm kring byggprojektet av Undervisningshuset på KTH.
Filmen dokumenterar hela byggprocessen - från projektering till färdigställd byggnad.

Som lärare på ABE-skolan har du möjlighet att fritt använda hela eller delar av filmen i din undervisning.

Undervisningshuset

Virtuellt studiebesök

Under hösten 2018 pågår även ett pedagogiskt utvecklingsprojekt på skolan där det inspelade materialet från produktionen och intervjuer med de inblandade aktörerna samt BIM modeller för projektet utvecklas vidare till ett unikt webbaserat virtuellt studiebesök.

I filmen får vi se byggherren, hyresgästen, projektledaren, arkitekten, landskapsarkitekten, BIM-samordnaren, geoteknikkonsulten, konstruktören, VVS-konsulten, miljösamordnaren, akustikkonsulten, brandkonsulten m.fl. berätta om sin del i projektet. Dokumentären i sin helhet är 38 minuter lång.

Tanken är att filmen ska användas som ett pedagogiskt verktyg för att lära våra studenter om processen kring bygget av ett nytt hus.

Visning av filmen

Som lärare på ABE-skolan får du fritt visa hela eller delar av filmen inom ramen för din undervisning på KTH, men inte sprida den eller lagra den på ett sådant sätt som möjliggör att andra kopierar eller visar filmen. För att få tillgång till filmen behöver du därför signera en avtalsblankett rörande visning av filmen och ange i vilka kurser du planerar att använda materialet.

För att få tillgång till filmen:

UNDERVISNINGSHUSET

KTH:s undervisningshus på Brinellvägen stod klart för inflytt sommaren 2017 med flexibla och moderna utbildningsmiljöer. Tanken bakom just detta hus är unikt. Hållbarhetstanken och viljan att konkret kunna använda byggnaden i undervisningen har genomsyrat projektet.

Huset i sig fungerar nämligen som ett pedagogiskt verktyg, vilket ger KTH:s studenter en unik möjlighet att se hur byggnader fungerar. Installationer för elektricitet och ventilation ligger synliga i taket. Även sensorer som kan läsa av fukt, temperatur och energianvändning har byggts in i väggar och tak.

Huset är ritat av CCO Arkitekter och bygget påbörjades i september 2015. Projektet med filmen påbörjades redan i slutet av 2012, och dokumenterar hela byggprocessen - från projektering till färdigställd byggnad.