Till innehåll på sidan

Referensgrupp för Livslångt Lärande

Vice Grundutbildningsansvarig (vice GA) har ansvar för livslångt lärande på ABE-skolan och deltar på centrala möten. Det finns även en Referensgrupp med institutionsrepresentanter på skolan som stöd till GA och vice GA i frågor som rör livslångt lärande.

Vice Grundutbildningsansvarig (vice GA)

Kjartan Gudmundsson
Kjartan Gudmundsson
universitetslektor 087906590

Referensgruppsrepresentanter

Arkitektur

Pablo Miranda Carranza
Pablo Miranda Carranza

Byggvetenskap

Fastigheter och byggande

Filosofi och Historia

Tor Sandqvist
Tor Sandqvist
universitetslektor 087909529

Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

Samhällsplanering och miljö

Vakant