Till innehåll på sidan

Referensgrupp för Livslångt Lärande

Grundutbildningsansvarig (GA) har ansvar för livslångt lärande på ABE-skolan och deltar på centrala möten. Det finns även en Referensgrupp med institutionsrepresentanter på skolan som stöd till GA och vice GA i frågor som rör livslångt lärande.

Grundutbildningsansvarig (GA) 

Vice Grundutbildningsansvarig (Vice GA)  

Referensgruppsrepresentanter

Arkitektur

Byggvetenskap

Fastigheter och byggande

Filosofi och Historia

Tor Sandqvist
Tor Sandqvist
universitetslektor 087909529

Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

Samhällsplanering och miljö

Maria Håkansson
Maria Håkansson
prefekt, universitetslektor 087909280