Till innehåll på sidan

Årscykel miljöledningssystem

Årscykeln innehåller information om årets viktiga hållpunkter för systematiska miljöledningsarbetet. Den beskriver, månad för månad, de aktiviteter som ska genomföras övergripande och på lokal nivå hos skolorna och det gemensamma verksamhetstödet (GVS).

ABE-skolans miljöledningssystem enligt miljöledningsförordningen och enligt ISO 14001: 2015

Denna årsplanering sammanfattar de årliga aktiviteter som genomförs övergripande och på skolnivå för att upprätthålla och utveckla miljöledningssystemet och genomföra arbetet för att nå KTH:s hållbarhetsmål.

I det gemensamma verksamhetsstödets lokala rutiner kan ytterligare datum förekomma. Administrativ chef på skolan ansvarar för att olika funktioner utses för genomförande av nedanstående aktiviteter. Dokumentation förvaras i KTH Box. Kontaktpersonen från KTH SO är ett stöd i arbetet med att upprätthålla och utveckla miljöledningssystemet och ett stöd i arbete med att nå hållbarhetsmålen.

Årscykel miljöledningssystem ABE

Januari och februari

 • Inventering av kemikalier i KLARA, senast genomförd 28 feb.
 • Genomgång av WSP avseende nya och ändrade författningar och andra krav, 17 februari.
 • Genomgång av hela laglistan för ABE-skolan, senast genomförd 28 feb.
 • Skolan gör en översyn av att rutiner och information på intranätet är aktuell inför ledningens genomgång.

Mars

 • Förberedande möte inför ledningens genomgång den 10 mars kl. 14.00-15.00.
 • Ledningens genomgång och uppföljning av miljöledningssystemet den 23 mars kl 14.00-15.30.
 • Rapportering av årsförbrukning av organiska lösningsmedel till KTH SO senast 25 mars. KTH SO sammanställer och rapporterar till Miljöförvaltningen, senast 31 mars.

April

 • Ledningsgruppen genomför en omvärlds-, intressent- och möjlighets/riskanalys den 4 april kl. 11.30-12.00.
 • Extern miljörevision genomförs på ABE-skolan 7 april kl. 13.00 - 14.30. (Genomförs på hela KTH 6-7 april.)
 • Kvalitetsdialog inom hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan den 27 april kl. 13.00 - 16.00.
 • Arbetet påbörjas med att integrera miljö- och hållbarhetsarbetet i budget- och verksamhetsplanering inför 2023.

Maj

 • Rektor genomför dialog med samtliga skolor utifrån KTH:s verksamhetsplan 2022.
 • Redovisning av åtgärder för hantering av avvikelser och förbättringsförslag från extern miljörevision, senast 30 maj.

Augusti

 • Skolan fortsätter arbetet med VP-planering för hållbarhetsarbetet genom att ta fram handlingsplaner och verksamhetsplaner för 2023.

September och oktober

 • Genomgång av WSP avseende nya och ändrade författningar och andra krav, 13 september.
 • Genomgång av ändringar och uppdateringar i laglistan för ABE-skolan, senast genomförd XX oktober. (Genomgången gjordes inte då inga relevanta ändringar i lagstiftning skett)
 • Rektor genomför skoldialog den XX.
 • Intern miljörevision genomförs av verksamheten under vecka 43 och 45. I samband med den interna miljörevisionen genomförs en lagrevision avseende relevant område att granska

November och december

 • Förberedande möte inför ledningens genomgång den 24 november kl 11.00-12.00
 • Ledningens genomgång och uppföljning av miljöledningssystemet den 7 december kl 14.00-15.30.
 • KTH:s verksamhetsplan och skolornas/GVS verksamhetsplaner för 2023 fastställs.
 • Utbildning för inventerare av kemikalier i KLARA den 8 december 13.00-16.00.

Senast ändrad: 2022-11-17

Ändrat av: Anna Berglund, KTH Sustainability office

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-11-17