Till innehåll på sidan

Överenskommelse mellan institutioner och skolor på KTH gällande forskningsbidrag

Överenskommelse gällande forskningsbidrag vid skol- eller institutionsöverskridande gemensamma projekt behöver bland annat förtydliga fördelning/transferering av medel som kommit internt eller externt ifrån.

Mall

(Kräver KTH-inlogg)

Inom ABE-skolan signeras denna överenskommelse på prefektnivå.

Det är viktigt att

  • skriva in vilken funktion som har ett eventuellt övergripande ansvar både när det gäller eventuellt vetenskapligt arbete men även för projektets genomförande och den ekonomiska redovisningen.
  • tydliggöra att mottagande part har ett ansvar att följa projektplan, uppfylla vetenskapliga krav och lämna underlag till den ekonomiska redovisningen inom givna tidsramar.