Till innehåll på sidan

Aktivera ersättare - för sakattestanter och ekonomiska attestanter

När du är frånvarande en längre tid och vet att du inte kommer att kunna hantera fakturor ska du aktivera ersättare. Ersättaren kommer få samma behörigheter som du, det är därför viktigt att informera ersättaren om dina befogenheter och förväntade fakturor som ska inkomma.

När ersättaren är aktiverad kommer denna se samma saker som du, båda kommer också får mejl om att det finns fakturor att hantera. För att aktivera ersättare, gå till Meny och Din anställning, klicka på Aktivera ersättare. Nedanstående fönster öppnas då.

Finns en ersättare inlagd i systemet syns det här. I annat fall kontakta skolans fakturasamordnare/SLIPS. I exemplet nedan finns en ersättare.

För att aktivera gör följande tre steg:

  1. Fyll i frånvarodatum från och till
  2. Ändra också frånvarostatus till Jag är inte på kontoret just nu
  3. Spara

När din ersättare är aktiverad kommer nedanstående bild att vara synlig när du ska attestera fakturor, informationen visar att din ersättare också har tillgång att hantera dina fakturor.