Till innehåll på sidan

Kreditupplysning

Det finns anledning att ställa krav på anbudsgivarna för att säkerställa att de har tillräcklig ekonomisk och finansiell stabilitet för att kunna fullfölja uppdraget och har rätt teknisk kapacitet för att kunna leverera det du efterfrågar.

Dessutom är du skyldig att kontrollera att anbudsgivarna har betalat skatter och socialförsäkringsavgifter samt att de är registrerade i företagsregistret (om registreringsskyldighet föreligger). Om en leverantör inte betalar sina skatter innebär det att han inte konkurrerar på lika villkor som övriga, eftersom han då får lägre omkostnader. Därför ska du alltid ställa krav på anbudsgivarna att de:

•är registrerade i det land där de bedriver verksamhet, enligt landets regler om aktiebolags- eller handelsregister eller liknande register
•inte har oreglerade skatteskulder eller skulder för socialförsäkringsavgifter, där reglering av skulden inte är överenskommen med aktuella myndigheter.

För svenska anbudsgivare ska du också kräva att de:
•är registrerade för betalnings av mervärdesskatt, där verksamheten är momspliktig samt
•har F-skatt.

Detsamma gäller vid anlitandet av konsulter då bland annat krav på F-skattsedel finns.

Du kan läsa mer om kraven på anbudsgivaren på

För att begära in dessa uppgifter du beställa en kreditupplysning. Detta gör du enklast genom att maila in berörd leverantörs uppgifter till:

kreditupplysning@abe.kth.se

Du bör få tillbaka ett svar inom 2-4 dagar beroende på hur lång handläggningstid kreditupplysningsföretaget har för tillfället.

Det finns även möjlighet att skicka in en blankett direkt från Skatteverket om en begäran/svar offentliga uppgifter. Blanketten hittar du här:  SKV4820