Till innehåll på sidan

DiSa - Labbet för Digital Samhällsbyggnad

DiSa är en levande verkstad för den digitala informationsprocessen i den byggda miljön och en mötesplats för studenter, lärare och industri. Verksamheten omfattar hela samhällsbyggnadsprocessen från planering via design och produktion till användning och förvaltning.

En levande verkstad för Digital Samhällsbyggnad

  • hemvist för en maskinpark som erbjuder verktyg kopplade till digitala modeller;
  • ”state of the art” digitala verktyg som kan användas i undervisning, t.ex. i projektkurser;
  • plats för regelbundna seminarier och workshops med industri och externa partners.

En möjlighet att demonstrera den senaste digitala tekniken samt utveckla en excellent utbildnings- och utvecklingsmiljö och testbädd för ny teknik

Studenterna får redan under utbildningen komma i kontakt med avancerade verktyg för till exempel datainsamling, analyser, visualisering och kommunikation som bland annat kan användas inom områdena arkitektur, geodesi, lantmäteri, transport, hus- och anläggningsteknik och fastighetsförvaltning.

Ivan Samkov / Pexels

Den digitala informationsprocessen i den byggda miljön

  • skapa obrutna och effektiva informationsflöden mellan samtliga aktörer i samhällsbyggandsprocessen;
  • visa och utveckla olika möjligheter för att skapa och dela strukturerade digitala modeller för hela livscykeln för den byggda miljön:
  • berika modellerna med information, inte minst kopplat till att analysera och utvärdera med avseende på miljöpåverkan och hållbar utveckling.