Till innehåll på sidan

Trimble Technology Lab

KTH är nu ett av 20-talet lärosäten i världen som har tillägnats ett eget Trimble Technology Lab, där en stor del av Trimbles program- och hårdvaror för byggkonstruktion, infrastruktur och avståndsmätning erbjuds. Ett gåvoavtal har upprättats mellan KTH och Trimble. KTH har fått ta emot programlicenser och viss utrustning genom bl.a. avancerade skannrar som gåva.

KTH:s Trimble Technology Lab är etablerat på Teknikringen 78 med plats för totalt 78 studenter. Utöver det fysiska labbet på KTH har både studenter och personal möjlighet att använda ett flertal av verktygen även på distans.

Ett smörgåsbord av programvaror

De programvaror som nu erbjuds på Trimble Technology Lab på KTH innefattar bland annat:

  • Tekla Structures, den mest byggbara konstruktionsprogramvaran för BIM
  • 3D-modelleringsprogrammet SketchUpPro
  • den webbaserade analysplattformen Sefaira Architecture
  • Tekla Tedds, som används för konstruktionsberäkningar
  • det molnbaserade samarbetsverktyget Trimble Connect
  • optimeringsverktyget Quantm för väg- och järnvägsprojekt
  • samarbetsplattformen Quadri som möjliggör samverkan med medarbetarna i realtid

För avståndsmätning erbjuds totalstationerna TX8 Scanner och SX10.