Till innehåll på sidan

Ekonomi

På den här sidan hittar du blanketter inom området Ekonomi när det gäller ex vis
KUND-INBETALNING
LEVERANTÖR - UTBETALNING
ANLÄGG
ÖVRIGT

Blanketterna är endast tillgängliga för inloggade användare. Logga in .

KUND - INBETALNING

Senast
ändrad
Titel Dokument
2017-06-13 Faktureringsunderlag

2017-06-14 Försäljning via betalkortsterminal

2017-06-14 Kontraktsunderlag Upplägg och rekvisition
2019-02-27 Kund och Finansiär Ny/ändring

LEVERANTÖR - UTBETALNING

Senast
ändrad
Titel Dokument

2017-06-14

Egeninitierad
- SVENSK utbetalning

2017-06-14

Egeninitierad
- UTLÄNDSK utbetalning

2022-12-09

Intern/Extern överföring

2018-03-05

Koordinatorsmedel från valutakonto
till Internationella partners

2017-07-12

Koordinatorsmedel från valutakonto
till KTH & nationella partners

ANLÄGG

  Senast
ändrad
Titel Dokument
 2020-04-14 Intern försäljning av anläggning

2017-06-14 Uppläggning - anläggning

2022-09-08 Beslut om Utrangering/försäljning av anläggning och/eller Stöldbegärlig egendom EK-UTAT / UTEG (docx 23 kB)

ÖVRIGT

Senast
ändrad
Titel Dokument
2017-06-15 Ansökan Agressobehörighet

2017-06-15 Automatfördelning med
periodiska triggrar

2017-06-15 Bokföringsorder - Huvudbok

2020-09-14 Avropsrutin revisionstjänst Avrop ska ske via ramavtal.
Kontakta skolans inköpsansvarig för mer
information.
2020-04-21 Klassificering av avtal EK-KLAV (pdf 320 kB)
2015-06-12 Representation / Kostförmån

Blanketter finns under rubriken
Personal-,löne- och anställningsärenden
rubriken "Kostförmån"