Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rektors beslutsmöte

Rektor fattar i första hand beslut vid rektors veckovisa besluts- och informationsmöte.

Hur du anmäler ärende till rektor

Läs igenom rutin om ärendehantering vid rektors besluts- och informationsmöte .

Du anmäler ditt ärende i gruppen "Rektors besluts- och informationsmöte" på gruppwebben (sökväg: KTH / Gruppwebb / Rektors besluts- och informationsmöte). Sök efter gruppen genom att klicka här

Närvarande vid beslutsmötet

Förutom rektor Anders Söderholm deltar i normalfallet följande personer vid mötet: Universitetsdirektör Kerstin Jacobsson, biträdande universitetsdirektör Fredrik Oldsjö, ordförande för Tekniska högskolans studentkår Niklas Carlbaum och mötets sekreterare Helene Rune.

Text att kopiera och lägga in i beslutsdokumentet:

"Detta beslut har fattats av rektor Anders Söderholm efter föredragning av [TITEL FÖRNAMN EFTERNAMN]. Närvarande vid beslutet var universitetsdirektör Kerstin Jacobsson, biträdande universitetsdirektör Fredrik Oldsjö, ordförande för Tekniska högskolans studentkår Niklas Carlbaum och mötets sekreterare Helene Rune."

Om prorektor hanterar beslutsmötet i rektors ställe ska det stå följande i beslutsdokumentet:

"Detta beslut har fattats i rektors ställe av prorektor Mikael Lindström efter föredragning av [TITEL FÖRNAMN EFTERNAMN]. Närvarande vid beslutet var universitetsdirektör Kerstin Jacobsson, biträdande universitetsdirektör Fredrik Oldsjö, ordförande för Tekniska högskolans studentkår Niklas Carlbaum och mötets sekreterare Helene Rune."

Beslut behöver inte undertecknas

Beslut vid rektors beslutsmöte behöver inte undertecknas av rektor eller annan. Det finns inga krav varken i förvaltningslagen, högskolelagen eller högskoleförordningen att beslut vid myndigheten måste egenhändigt undertecknas för att beslutet ska gälla (vare sig med s k fysisk underskrift eller elektronisk underskrift). Ett beslut blir slutgiltigt i samband med att det fastställs vid rektors beslutsmöte. 

Vissa typer av rättshandlingar hos en myndighet kan kräva skriftlig form. Detta är inte samma sak som att en underskrift krävs. 

Använd universitetets nya beslutsmall för beslut som inte behöver undertecknas.

Även fortsättningsvis går det bra att använda beslutsmall för e-signering eller den vanliga beslutsmallen för undertecknande enligt nedan.

Om beslutet undertecknas för hand

Om beslutet ska undertecknas för hand ska föredragande tillhandahålla beslutsförslaget i färg och enkelsidigt utskrivet och själv ha undertecknat dokumentet innan föredragningen.

Om beslutet undertecknas elektroniskt

Vid KTH finns systemstöd för att underteckna beslut elektroniskt. Läs mer om e-signering genom att klicka här . Om rektor ska underteckna beslutet elektroniskt görs själva undertecknadet efter beslutsmötet. Följande rutin beskriver närmare hur du som föredragande går tillväga administrativt.

  1. Beslutet ska utformas i särskild worddokumentmall för e-signering. Du hämtar mallen från blankettarkivet genom att klicka här .
  2. Worddokumentet laddas upp i Gruppwebben tillsammans med övriga relevanta handlingar.
  3. Worddokumentet ska inte laddas upp i systemlösningen för e-signering och heller inte undertecknas av föredragande innan eller under mötet.
  4. Efter föredragningen av beslutet meddelar rektor eventuella ändringar i beslutsdokumentet och sitt beslut.
  5. När du lämnat beslutsmötet gör du eventuella ändringar i beslutsdokumentet och laddar du upp dokumentet i systemlösningen för e-signering. Sedan skickar du beslutet för underteckning.

Vid tillfälle efter beslutsmötet kommer rektor elektroniskt underteckna beslutet.

Kontakt

Frågor som rör besluts- och informationsmötena ställs till ledningskansliet .

Frågor som rör systemet för e-signering hänvisas till webbsidan använda e-signatur som du når genom att klicka här.