Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Universitetsdirektörens beslutsmöte

Universitetsdirektörens berednings- och beslutsmöte som äger rum under terminstiderna.

Hur du anmäler ärende till universitetsdirektören

Du anmäler ärendet på gruppwebben "Universitetsdirektörens berednings- och beslutsmöte" på gruppwebben” och laddar upp beslutsförslag och relevanta handlingar senast två kalenderdagar innan beslutsmötet, förutsatt att mötet inte är fulltecknat. Tiden räknas från och med mötets start och två kalenderdagar bakåt; om beslutsmötet äger rum på fredag klockan 8.30 vecka 2, ska ärendet vara anmält senast onsdagen klockan 12.00 vecka 1.

Ett brådskande ärende, som är av sådan art att det inte kan invänta följande besluts- och informationsmöte, ska anmälas till mötets sekreterare Karin Almgren (kontakt nedan) eller Johan Gerdin (jgerdin@kth.se).

Beslutsmall

På webbsidan "Undertecknande av beslut" finns information om vilka beslutsmallar som finns och information om att beslut vanligen inte behöver undertecknas. Länk till webbsidan finns i vänsterspalten.

Kvalitetssärking av beslutsförslag

Beslutsförslaget ska kvalitetssäkras innan förslaget laddas upp. Hur beslutsmallen fylls i och checklista för kvalitetssäkring av beslutsförslag finns på webbsidan "Beredning". Klicka här för att komma till webbsidan .

Chefen för den verksamhet som utarbetar beslutsförslaget ansvarar för kvalitetssäkringen av förslaget.

Närvarande vid mötet

Vid universitetsdirektörens berednings- och beslutsmöte deltar universitetsdirektör Kerstin Jacobsson, biträdande universitetsdirektör Fredrik Oldsjö, ordförande för Tekniska högskolans studentkår Gustav Heldt och mötets sekreterare samt föredragande för respektive ärende.

Text att kopiera och lägga in i beslutsdokumentet:

"Detta beslut har fattats av universitetsdirektör Kerstin Jacobsson efter föredragning av [TITEL FÖRNAMN EFTERNAMN]. Närvarande vid beslutet var biträdande universitetsdirektör Fredrik Oldsjö, ordförande för Tekniska högskolans studentkår Gustav Heldt och mötets sekreterare /Karin Almgren/Johan Gerdin/"

Kontakt

Frågor som rör mötet ställs till Karin Almgren (kaalm@kth.se) eller Johan Gerdin (jgerdin@kth.se) vid ledningskansliet.