Till innehåll på sidan

Universitetsdirektörens beslutsmöte

Universitetsdirektörens berednings- och beslutsmöte äger rum på fredagar och hålls digitala.

Hur du anmäler ärende till universitetsdirektören

Den som har återkommande ärenden eller frågor till universitetsdirektören anmäler sitt ärende via gruppen "Universitetsdirektörens berednings- och beslutsmöte" på gruppwebben (sökväg: KTH / Gruppwebb / Universitetsdirektörens berednings- och beslutsmöte). Sök efter gruppen genom att klicka här . Om du inte har behörighet till gruppen kontaktar du ledningskansliet genom kontaktuppgifterna nedan.

Den som sällan har ärenden eller frågor till universitetsdirektören gör anmälan till mötets sekreterare Johan Gerdin (kontakt nedan).

Närvarande vid mötet

Vid universitetsdirektörens berednings- och beslutsmöte deltar universitetsdirektör Kerstin Jacobsson, biträdande universitetsdirektör Fredrik Oldsjö, ordförande för Tekniska högskolans studentkår Niklas Carlbaum och mötets sekreterare Johan Gerdin samt föredragande för respektive ärende.

Om beslutet ska undertecknas elektroniskt

Se instruktioner för rektors beslutsmöte. Klicka här för att komma till instruktionerna .

Kontakt

Frågor som rör mötet ställs till Johan Gerdin (jgerdin@kth.se) eller till Eva Fredriksson (evafredr@kth.se) vid ledningskansliet inom verksamhetsstödet.

Innehållsansvarig:Johan Gerdin
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-06-22