Till innehåll på sidan

Universitetsdirektörens beslutsmöte

Universitetsdirektörens berednings- och beslutsmöte äger rum på fredagar och hålls digitala.

Hur du anmäler ärende till universitetsdirektören

Den som har återkommande ärenden/frågor till universitetsdirektören anmäler sitt ärende via gruppen "Universitetsdirektörens berednings- och beslutsmöte" på gruppwebben (sökväg: KTH / Gruppwebb / Universitetsdirektörens berednings- och beslutsmöte). Sök efter gruppen genom att klicka här . Om du inte har behörighet till gruppen kontaktar du ledningskansliet genom kontaktuppgifterna nedan.

Den som sällan har ärenden/frågor till universitetsdirektören gör anmälan till mötets sekreterare Johan Gerdin (kontakt nedan).

Närvarande vid mötet

Vid universitetsdirektörens berednings- och beslutsmöte deltar universitetsdirektör Kerstin Jacobsson, biträdande universitetsdirektör Fredrik Oldsjö och mötets sekreterare Johan Gerdin samt föredragande för respektive ärende.

Om beslutet ska undertecknas elektroniskt

Vid KTH finns systemstöd för att underteckna beslut elektroniskt. Läs mer om e-signering genom att klicka här . Om universitetsdirektören ska underteckna beslutet elektroniskt görs själva undertecknadet efter beslutsmötet. Följande rutin beskriver närmare hur du som föredragande går tillväga rent administrativt.

  1. Beslutet ska utformas i särskild worddokumentmall för e-signering. Du hämtar mallen från blankettarkivet genom att klicka här .
  2. Worddokumentet laddas upp i Gruppwebben tillsammans med övriga relevanta handlingar.
  3. Worddokumentet ska inte laddas upp i systemlösningen för e-signering och heller inte undertecknas av föredragande innan eller under mötet.
  4. Efter föredragningen av beslutet meddelar universitetsdirektören sitt beslut och eventuella ändringar i beslutsdokumentet.
  5. När du lämnat beslutsmötet gör du eventuella ändringar i beslutsdokumentet och laddar du upp dokumentet i systemlösningen för e-signering. Sedan skickar du beslutet för underteckning.

Vid tillfälle efter beslutsmötet kommer universitetsdirektören elektroniskt underteckna beslutet.

Kontakt

Frågor som rör mötet ställs Johan Gerdin (jgerdin@kth.se) eller till Eva Fredriksson (evafredr@kth.se) vid ledningskansliet inom det gemensamma verksamhetsstödet.

Innehållsansvarig:Johan Gerdin
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-05-07