Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Attestant/Chef i egenrapporteringen

Här beskrivs hur du hanterar ärenden i egenrapporteringen samt visar information om din personal

Behörigheten Chef innehåller två undermenyer: Ärenden och Min personal.

Ärenden

Menyn Ärenden, innehåller samma menytexter som nedanstående rubriker i denna artikel
Menyn Ärenden

Här hanterar du ärenden för din personal, t.ex. ansökningar om semester och tjänstledighet.

Ärendeaccept

Här visas ärenden som ska behandlas. Kryssa i rutan för den ärenderad du vill behandla, välj därefter den ärendeknapp som önskas:

 • Uppdatera - Ärendet uppdateras med information du lagt till i raden
 • Acceptera - Ärendet skickas vidare till lönesystemet
 • Avslag - Ärendet avslås

Pågående ärenden

Här visas alla ärenden som ännu inte Godkänts eller Avslagits

Ledigheter, Sjuk & VAB, Övertid/mertid

I dessa tre fönster kan du registrera motsvarande ärenden på din personal.

 1. Kryssa i rutan vid den anställde du vill registrera ett ärende på
 2. Tryck på knappen längst upp, t.ex. Övertid/mertid
 3. Registrera ärendet på samma sätt som när du registrerar ett ärende för dig själv i Egenrapportering, se manualen Egenrapportering för anställda

Ärendehistorik

Här kan du visa alla historiska ärenden för din personal. Markera kryssrutan för den person vars ärendehistorik du vill visa, tryck därefter på knappen Ärendehistorik.

Min personal  

Beskrivning av fönster

Menyn min personal
Menyn min personal

I samtliga fönster finns en urvalsmeny. Väljer du ’Ok’ utan att fylla i några värden visas samtliga rader du har behörighet till. Du kan söka på hela eller början av personnummer, värden, namn etc. För att rensa inskrivet urval, använd knappen Blanka.

I fönsterna ’Frånvaro kommande’ och ’Lönehändelser historik’ finns förprogrammerade urval i urvalsmenyn som hjälp.

När du gjort ditt urval och tryckt ’Ok’ visas resultatet. Under knappen ’Mer’ kan du t.ex. välja sortera eller att exportera resultaten till Excel.

Individ

Här kan du på individnivå se information om din personal.

För att söka i fönstret, bocka i den medarbetare som information önskas om. Då visas informationen om den medarbetare som valts längst ner.

Fönstret innehåller flera flikar. Flikarna visar medarbetarens aktuella kontering, befattning, 6 karensdagar eller fler, namn, adress och telefon, nära anhörig, semester samt övertid/mertid.

Under fliken befattning kan man bland annat se medarbetarens månadslön, sysselsättningsgrad, BESTA-kod mm.

Notera att i fliken ’Karensdgr >= 6 senast 12 mån’ visas endast information längst ner på sidan om medarbetaren har haft 6 karensdagar eller fler de senaste 12 månaderna.

Semester

Här kan du se uppgifter om kvarvarande, uttagen inklusive innevarande månad och sparad semester samt schablonsemester ja/nej.

Frånvaro kommande

Här kan du se ledigheter som registrerats men ännu inte varit med i en löneutbetalning.

Lönehändelser historik

Här kan du se personalens historiska lönehändelser.

Rapporter

Här kan du göra uttag av PDF-rapporter.

 • Befattningar som löper ut
 • Bevakning ledigheter
 • Bevakning sjukfrånvaro
 • Födelsedagar
 • Pensionsplanering
 • Tjänstgöringsjournal innevarande år pnr
 • Tjänstgöringsjournal tidigare år
 • Varsellista

Lönekostnadsspecifikation

Menyn lönekostnadsspec
Menyn lönekostnadsspec

Här kan du se en sammanställning av hur löner och avgifter bokförs för varje månad.

Lönekostnadsspecifikation