Till innehåll på sidan

Attestant/Chef i egenrapporteringen

Här beskrivs hur du hanterar ärenden i egenrapporteringen samt visar information om din personal

Behörigheten Chef innehåller två undermenyer: Ärenden och Min personal.

Ärenden

Menyn Ärenden, innehåller samma menytexter som nedanstående rubriker i denna artikel
Menyn Ärenden

Här hanterar du ärenden för din personal, t.ex. ansökningar om semester och tjänstledighet.

Ärendeaccept

Här visas ärenden som ska behandlas. Kryssa i rutan för den ärenderad du vill behandla, välj därefter den ärendeknapp som önskas:

  • Uppdatera - Ärendet uppdateras med information du lagt till i raden
  • Acceptera - Ärendet skickas vidare till lönesystemet
  • Avslag - Ärendet avslås

Pågående ärenden

Här visas alla ärenden som ännu inte Godkänts eller Avslagits

Ledigheter, Sjuk & VAB, Övertid/mertid

I dessa tre fönster kan du registrera motsvarande ärenden på din personal.

  1. Kryssa i rutan vid den anställde du vill registrera ett ärende på
  2. Tryck på knappen längst upp, t.ex. Övertid/mertid
  3. Registrera ärendet på samma sätt som när du registrerar ett ärende för dig själv i Egenrapportering, se manualen Egenrapportering för anställda

Ärendehistorik

Här kan du visa alla historiska ärenden för din personal. Markera kryssrutan för den person vars ärendehistorik du vill visa, tryck därefter på knappen Ärendehistorik.

Min personal

Här visar du information om din personal. Denna del av manualen kommer att utökas.

Innehållsansvarig:ankie@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-05-19