Till innehåll på sidan

Uppgradering 22 juni 2020

Publicerad 2020-06-12

HR-plus/webb/egenrapportering kommer vara stängt för uppgradering måndagen 22 juni

Vad betyder stängt?
Vi kan varken se eller röra.

Varför gör vi detta systemunderhåll?
Vi ska installera en ny version av HR-plus/webb/Egenrapportering.

Vilka förändringar/rättningar kommer ske i systemet?

  • Kommentarsfältet och omfattningsfältet i Egenrapporteringen har utökats så
    att det blir läsbara igen för chefer/attestanter/personalredogörare
  • Vissa delar blev inte korrekt översatta till engelska i Egenrapporteringen, detta är nu åtgärdat.
  • Nu är det möjligt (igen) att vid rapportering av arvoden/utlägg endast registrera in 200601 i datumfälten och sekelsiffran blir rätt, 2020-06-01

Tacksam om ni förmedlar detta vidare till alla berörda på er skola. Har ni några frågor och funderingar återkom gärna till hrkth@kth.se

Med vänlig hälsning

Systemgruppen på Personalavdelningen

Innehållsansvarig:ankie@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-06-12