Beställa kommunikationstjänster

Upphandlad kommunikationsbyrå

KTH:s upphandlade kommunikationsbyrå är Prime. De kan hjälpa dig med strategiskt kommunikationsstöd, tjänster kring grafiskt uttryck, kampanjplanering, formgivning av produktioner som ska annonseras, tryckas eller synas i digitala kanaler samt framtagning av redaktionellt innehåll och artiklar.
Prime är väl insatta i KTH:s grafiska profil  och anpassar grafiskt material efter den.

Informationsproduktion

En enklare produktion som är avgränsad och tydligt definierad. Exempelvis fotografering, redaktionella tjänster, framtagning av illustrationer och grafik. Formgivning av broschyrer, banners, annonser, rapporter. Breifmall Informationsproduktion (doc 36 kB)
 

Kreativ kommunikation

Dessa uppdrag handlar om att paketera strategier på ett kreativt och konceptuellt sätt. Exempel på detta kan vara att ta fram kampanjkoncept, kanalstrategier, digital transformation, contentstrategier. Breifmall Kreativ kommunikation (doc 37 kB)

Så här beställer du kommunikationstjänster

1. Brief. Fyll i en brief. Briefen fungerar som en uppdragsbeskrivning till Prime och är grunden för att offerten du får ska bli tydlig. Beskriv så utförligt som möjligt vad det är du vill göra eller få producerat. Det finns två briefmallar; en för Informationsproduktion och en för Kreativ kommunikation. Briefen skickar du sedan in till kth@primegroup.com .

2. Återkoppling/de-brief. Prime återkopplar med en offert eller med kompletterande frågor för att få en mer utförlig uppdragsbeskrivning. Vid beställning av Kreativ kommunikation eller vid större förfrågningar inom Informationsproduktion återkopplar Prime alltid med en skriftlig de-brief. De-breifen ska säkerställa att beställaren och byrån har en samsyn på uppdraget. Om uppdraget är av en omfattande karaktär, som gör att det blir svårt att definiera uppdraget direkt i en de-brief, gör Prime en tidsuppskattning på hur mycket tid som krävs för att utveckla de-briefen. Denna tid/kostnad ska då godkännas av KTH innan arbetet påbörjas. 

3. Offert. Finns inga utestående frågetecken kring uppdragets innehåll, leverans och genomförande kan Prime gå vidare från steg 1 direkt till steg 3 och ta fram en offert. Offerten ska ska vara skriven så att det är tydligt vad som ska levereras. Kompetenser, timmar, eventuella delmoment samt en tidsplan ska specificeras. Offerten accepteras av KTH mailledes innan arbetet påbörjas.

4. Arbetet är igång. Uppdraget startas upp och löper enligt tidplan. Under projektets gång fram till slutlig leverans åligger det Prime att skicka skriftliga kontakrapporter till beställaren på överenskommelser som sker under projektet. 

Frågor, hjälp och stöd

Om du vill har frågor, önskar hjälp med din beställning eller önskar stöd i kontakten med kommunikationsbyrån finns det hjälp att få.

Om du tillhör en skola: Kontakta en av skolans kommunikatörer.
Om du tilllhör Gemensamt verksamhetsstöd eller är osäker: Kontakta Malin Söderkvist  och Tove Guldbrand  som är kommunikatörer och produktionsledare på kommunikation- och samverkansavdelningen. De har ett övergripande inblick i projekt hos kommunikationsbyrån.
Om du har frågor kring KTH:s grafiska profil: Maila grafiskprofil@kth.se  eller hitta information och riktlinjer här.   

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-06-24