Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Teknikstöd vid evenemang

KTH:s upphandlade leverantör för teknikstöd vid evenemang är Blackbox Videoproduktion AB. Avtalsperioden är från 2022-05-01 till 2024-04-30. Avtalet innefattar tekniskt stöd vid såväl fysiska möten, digitala möten och hybridmöten. Beställning av uppdraget sker av utsedd beställare via Wisum.

Avtalet omfattar bland annat följande tjänster

 • Inspelning, streaming, ljud- och ljusteknik
 • Textning och översättning av inspelat material
 • Digitala plattformar
 • Tillhandahålla personal på plats under genomförande
 • Tillhandahålla inspelningsstudio, scen, dekor, möbler

Avrop via Wisum

Alla tjänster ska avropas via Wisum. För att offerten ska bli så rättvisande och detaljrik som möjligt är det bra om beställaren och Blackbox har ett möte gällande avropet, då det ofta framkommer mer information än det som skickats in via avropet. Efter en genomgång av projektet skickar Blackbox en offert via mail till beställaren.

För att bli en behörig beställare får närmaste chef kontakta avdelningens inköpsansvarig med kontaktuppgifter för den person det gäller.

Så här gör du ett avrop:

 • Logga in i Wisum
 • Välj Produkter och tjänster
 • Välj 02 - Kommunikationstjänster
 • Välj omr 4 - Teknikstöd vid evenemang
 • Ladda ned avropsmallen, fyll i den och bifoga den i avropet.
 • Följ steg för steg beskrivningen.
 • När beställningen är slutförd granskas den av evenemangsgruppen innan den skickas vidare till leverantören.
 • Leverantören kontaktar sedan beställaren med en offert.
 • KTH ska godkänna offerten innan arbetet påbörjas.
 • Bifoga det slutgiltiga underlaget från leverantören som en bilaga i Wisum. Under projektets gång kanske avropet ändras, vissa delar tas bort och andra tillkommer.

Kontakt

Evenemangsgruppen kan vara rådgivande och ge stöd i processen, för mer information eller vid frågor, kontakta evenemang@kth.se .

För mer information samt hur man gör avrop se Ramavtal Kommunikationstjänster, delområde 4 , fyll i ordet "kommunikationstjänster" i sökrutan.