Till innehåll på sidan

Konferenser på KTH

Behöver du hjälp att arrangera en konferens eller en kongress? På dessa sidor finns information om lokaler, logistik och upphandlade leverantörer. Fördjupad vägledning finns i KTH:s mötesprocess, ett planerings- och utvärderingsverktyg. Det finns även personlig hjälp att få av KTH:s interna evenemangsstöd samt av KTH-skolornas servicecenter.

KTH:s interna evenemangsstöd

Det interna evenemangsstödet består av tre personer som tillhör Kommunikationsavdelningen. De erbjuder konsultativt stöd i form av kunskap och lösningar för att underlätta arrangerandet av konferenser och kongresser på KTH. De bistår med råd och tips som underlättar för arrangören att planera och genomföra framgångsrika konferenser och kongresser som ger ett positivt resultat. Som arrangör kan du få hjälp i början av planeringen med målsättningar, upplägg av utvärdering, mötesdesign, format, budget och stöd kring avropsrutiner. När planeringen fortlöper erbjuds stöd och konsultation kring praktiska lösningar och logistikfrågor.

Du finner information om hur man kan gå tillväga i arbetet med en konferens eller kongress samt få vägledning genom olika avsnitt under Arrangera en konferens eller kongress .

Vid frågor kan du kontakta evenemang@kth.se .
Den service som erbjuds är kostnadsfri.

KTH:s servicecenter

Om du arbetar på en skola som har ett servicecenter, kan du vända dig till dem för att få hjälp med att planera och arrangera både stora och små evenemang i nära samarbete med dig som beställare. De hjälper bland annat till med:

  • bokning av konferens- och möteslokaler
  • hotellrum
  • resebokningar
  • catering
  • bistår med rådgivning i samband med både fysiska och digitala evenemang.

Saknas det ett servicecenter där du arbetar går det bra att vända sig till evenemang@kth.se .

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-08-17