Konferenser på KTH

Behöver du hjälp att arrangera en konferens eller en kongress? På dessa sidor finns information om lokaler, logistik och upphandlade leverantörer. För fördjupad vägledning finns KTH:s mötesprocess, ett planerings- och utvärderingsverktyg. Det finns även personlig hjälp att få av KTH:s konferenskonsult.

KTH:s konferenskonsult ingår i det interna eventstödet som tillhör Avdelningen för kommunikation och näringslivssamverkan. Konferenskonsulten erbjuder konsultativt stöd i form av kunskap och lösningar för att underlätta arrangerandet av konferenser och kongresser på KTH.

Rådgivning

Cecilia Ljunglöf är KTH:s konferenskonsult som bistår med råd och tips som underlättar för arrangören att planera och genomföra framgångsrika konferenser och kongresser som ger ett positivt resultat. Som arrangör kan du få hjälp i början av planeringen med målsättningar, upplägg av utvärdering, mötesdesign, format, budget och stöd kring avropsrutiner. När planeringen fortlöper erbjuds stöd och konsultation kring praktiska lösningar och logistikfrågor.

Information

Via Intranätet, KTH:s mötesprocess, mallar, kalendariet m.m.

Den service som erbjuds är kostnadsfri!

evenemang@kth.se

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-02-15