Konferenser på KTH

Behöver du hjälp att arrangera en konferens eller en kongress? På dessa sidor finns information om lokaler, logistik och upphandlade leverantörer. För fördjupad vägledning finns KTH:s mötesprocess, ett planerings- och utvärderingsverktyg. Det finns även personlig hjälp att få av KTH:s konferenskonsult och evenemangskoordinator.

KTH:s konferenskonsult och evenemangskoordinator ingår i det interna eventstödet som tillhör Avdelningen för kommunikation och näringslivssamverkan. De erbjuder konsultativt stöd i form av kunskap och lösningar för att underlätta arrangerandet av konferenser och kongresser på KTH.

Rådgivning

Cecilia Ljunglöf är KTH:s konferenskonsult och Caisa Ramqvist är KTH:s evenemangskoordinator där båda bistår med råd och tips som underlättar för arrangören att planera och genomföra framgångsrika konferenser och kongresser som ger ett positivt resultat. Som arrangör kan du få hjälp i början av planeringen med målsättningar, upplägg av utvärdering, mötesdesign, format, budget och stöd kring avropsrutiner. När planeringen fortlöper erbjuds stöd och konsultation kring praktiska lösningar och logistikfrågor.

Information

Du finner information om hur man kan gå tillväga i arbetet med en konferens eller kongress samt få vägledning genom olika avsnitt under Arrangera en konferens eller kongress .

Vid frågor kan du kontakta evenemang@kth.se .
Den service som erbjuds är kostnadsfri.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-06-03