Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Omslag och avhandlingsmall

Omslagen till doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar och examensarbeten skall utformas efter beslutade mallar. Avhandlingsmall finns att ladda ner för Word.

Ska du skriva en avhandling?

Vi rekommenderar starkt att du använder Wordmallen till stöd för utformning av inlagan. Mallen gäller dem som använder Word. En mall för LaTeX är på gång att tas fram. 

Vårt tryckeri hjälper dig att layouta omslaget

Omslagen för avhandlingar är genomgående gjorda i G5-format (169 x 239 mm). På omslaget finns plats för bild om man önskar ha det. Bild kan även vara en graf eller liknande. Bilderna kan tryckas i fyrfärg, svartvitt eller duplex (svart och aktuell färg i kombination).

Omslag, titelsida och nästföljande sida med bokinformation layoutas av vårt tryckeri. Läs mer om hur du trycker din avhandling. 

Obeservera. Uppdaterade omslag börjar gälla från och med augusti 2024.

Omslag till doktors- och licentiatavhandlingar

Omslag avhandling