Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Skapa omslag till ditt exjobb

Via mallen nedan kan du skapa ditt eget omslag till examensarbetet.

  1. Ny wordmall för exjobbens omslag

    Den tidigare omslagsgeneratorn har blivit ersatt av en ny wordmall.

    Öppna Word-mallen för att skapa ditt omslag. Skriver du ditt exjobb på engelska så använd mallarna på den engelska sidan.

  2. Fyll i informationen

  3. Klart att printa

Område för examensarbete

Enligt rektorsbeslut (V-2007-0971) benämns examensarbeten enligt följande:

Examensarbete inom xxx, avancerad nivå, 60 hp
Degree project, in xxx, second level

Examensarbete inom xxx, avancerad nivå, 30 hp
Degree project, in xxx, second level

Examensarbete inom xxx, avancerad nivå, 15 hp
Degree project, in xxx, second level

Examensarbete inom xxx, grundnivå, 15 hp
Degree project, in xxx, first level

Examensarbete inom xxx, grundnivå, 10 hp
Degree project, in xxx, first level

Examensarbete inom xxx, grundnivå, 7,5 hp
Degree project, in xxx, first level

Xxx= teknikområde, huvudområde eller inriktning av dessa

Vilket område du ska ange beror på vilken typ av examen du ska ta. Här finner du mer information om områden för examensarbeten