Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Trycka avhandlingar

Avhandlingar trycks av US-AB. De har tillgång till våra mallar och kan vara behjälpliga både vid tryck och form.

Beställa tryck av avhandlingar

Tryck av avhandlingar och exjobb beställer man från US-AB , som är upphandlat tryckeri för ändamålet. Beställningen ska innehålla:

  • Ett ifyllt formulär med beställningsinformation. Du får formuläret från US-AB.
  • Inlagan till avhandlingen som tryckfärdiga separata PDF-filer. En fil för kappan och en fil för varje artikel.
  • Eventuell bild till omslaget i formaten jpg eller tiff.
  • Omslaget, titelsidan och nästföljande sida med bokinformation skapas av US-AB.

Tryckprocessen

Trycktiden är fem arbetsdagar efter godkänt provtryck. Räkna dock med cirka två veckor för hela tryckprocessen. När US-AB har fått filerna görs ett provtryck som är färdigt att granskas nästföljande arbetsdag och när beställaren är nöjd med provtrycket och godkänt det färdigställer US-AB avhandlingen inom fem arbetsdagar. Trycktiden börjar från dagen efter att provtrycket godkänts.