Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Syntolkning av film

Personer med begränsad syn kan behöva syntolkning för att kunna ta del av innehållet i en videoinspelning. Planera därför din inspelning så att du behöver syntolka så lite som möjligt.

Så gör du din film tillgänglig för synskadade

  • Planera din film så att syntolkning inte behövs.

  • Se till att viktig visuell information framgår även av ljud.

  • Följ riktlinjer för syntolkning.
  • Anpassa syntolkningen efter rytmen i ordinarie innehåll.
  • Gör det lätt att hitta och aktivera syntolkningen.

Syntolka viktig visuell information

Den som inte kan ta del av det visuella innehållet i videoinspelningar, till exempel på grund av synnedsättning, ska kunna få motsvarande information antingen

  • i form av syntolkning (beskrivning av ljud) eller
  • presenterad som text, så att den kan läsas upp av skärmläsare.

Lagen kräver: Syntolka videoinspelningar (Webbriktlinjer)

Vad som är ”viktig visuell information” beror framförallt på syftet med filmen, men även på målgruppens behov. Utgå från vad som är nödvändigt för att förstå handlingen eller budskapet med filmen, men det kan även vara viktigt att exempelvis förmedla en stämning.

Beskriv det visuella när det är optimalt för användaren att få informationen. Det är ofta, men inte alltid, i ungefär samma ögonblick som det som beskrivs är synligt.

Tänk på att syntolkningen inte får krocka med repliker eller viktiga informationsbärande ljud. Då blir nämligen båda svåra att uppfatta.

Om det finns en separat syntolkad version är det viktigt att informera om detta i anslutning till eventuell icke syntolkad version. Lägg helst informationen före videofilmen, så att inte användaren lyssnar igenom hela filmen och först efteråt upptäcker att det finns ett mer tillgängligt alternativ.

Riktlinjer för syntolkning (Synskadades riksförbund)

Planera in tillgänglighet

Tänk på tillgänglighet för personer med synnedsättning redan på planeringsstadiet. Ibland är det möjligt att planera en inspelning så att en separat syntolkad version inte är nödvändig. Det kanske räcker med att personer som talar inleder med att presentera sig eller att föreläsare beskriver eventuella presentationsbilder med ord.