Till innehåll på sidan

Resursen Taggsök

På en webbsida kan du lista artiklar på KTH:s webbplats som har en viss taggning (kategorisering). Du använder dig då av resursen "Taggsök" i blocket "Lista".

Resursen kan skapas direkt i listblocket men du kan också via klippboken klistra in en resurs som har skapats i resursavdelning.

I resursavdelningen väljer du i den första rullistan alternativet "Innehållssamling". I den andra rullistan väljer du alternativet "Taggsök". Klicka på knappen skapa.

Resursartikeln Taggsök

I resursmallen som öppnas anger du först titel, vilket blir rubriken för din tagglista.

Ange sedan hur många träffar som ska listas och ifall listningen ska sorteras på namn- eller datum-relevans.

Därpå skriver du in den eller de taggar som listningen ska ta fasta på. Du får förslag på befintliga taggar medan du matar in text.

När du har sparat och infogat resursen i resursavdelningen kan du ta en kopia av den via kopieringsikonen och klistra in kopian i ett listblock via klippboksikonen.

På publik webb visar listblocket länkade rubriker för de artiklar på KTH:s webbplats som har taggats upp med de valda taggarna.

Om artikeln som bär på kategorilistan själv har den aktuella taggen kommer den inte att listas.