Till innehåll på sidan

Språkhantering

Innehåll på flera språk hanteras på följande sätt:

  • För innehåll som sedan tidigare finns i annan språkversion skapas översättningar av befintliga avdelningar eller artiklar.
  • För innehåll som sedan tidigare inte finns i någon språkversion skapas nya avdelningar och artiklar som sedan sätts att gälla för ett visst språk.
  • För innehåll som ska ska synas i alla språksammanhang skapas avdelningar och artiklar som ges inställningen att gälla för icke översatta språk.

Språkstrukturen på den aktuella webbplatsen och typen av innehåll avgör vilket alternativ som gäller.

Språkhanteringen utgår från fliken Språk  som finns i varje avdelnings-, artikel- och blockmall. Följ länken för att läsa mer om språkfunktionerna i denna flik.

Beakta dock nedanstående innan du börjar arbeta med flerspråkigt innehåll på webbplatsen:

Säkra hela strukturer för förekommande språk!

Oavsett vilka av ovanstående alternativ som gäller för ditt flerspråkiga material gäller att strukturerna på webbplatsen är tryggade på de förekommande språken. För att språkstödet i systemet ska fungera korrekt måste det finnas en enhetlig mappning mellan språkversionerna på avdelningsnivå.

Om en svensk artikel förekommer i engelsk version behöver även avdelningen som innehåller artikeln översättas till engelska. På så vis visas den engelska artikeln med en korrekt engelskspråkig meny där namnet på den engelska avdelningen utgör menyrubrik.

För att länkstigen ska stämma måste också alla nivåer i strukturen som har relevans för den engelskspråkiga artikeln översättas, det vill säga alla avdelningar på väg ner till artikeln.

Precis som det svenska innehållet är alltså det engelska innehållet hierarkiskt uppbyggt och kräver sammanhängande strukturer för att kunna återges i enhetlig språkdräkt.

Nytt innehåll skapas i originalavdelningen - oavsett språk! 

En översättning av en avdelning har inte någon egen innehållsförteckning. Den saknar egen struktur och är hela tiden ett bihang till ursprungsspråkets avdelning. Översättningarna visas till exempel inte i Polopolys innehållsträd och en översättning kan inte flyttas från sin ursprungsplats och hängas på en annan avdelning eller uppträda som ett självständigt innehåll i systemet.

Detta innebär att om en svensk avdelning har en engelsk översättning så skapas engelska originalartiklar i den svenska originalavdelningen. Under artikelmallens språkflik anger du vilket språk som ska gälla. Artikeln visas då i relevant språkkontext på publik webb.

Samma förhållande gäller allt innehåll som listas i innehållsförteckningar, såsom block på en startsida. Allt innehåll oavsett språk skapas i originalmallen. Schematiskt kan språkhanteringen i Polopoly uttryckas så här:

Avdelningar bär på artiklar och i båda led kan översättningar skapas, men dessa översättningar har i sin tur inget strukturellt förhållande till varandra i systemet.

Fliken Språk

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
KTH Taggar:
Innehållsansvarig:Robert Lawesson
Tillhör: Polopoly
Senast ändrad: 2018-09-17