Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ramavtal

Om du ska köpa något ska du i första hand använda ramavtal.

Information om ramavtal läggs löpande upp i avtalskatalogen

Ramavtalet reglerar vilka varor och tjänster leverantören ska kunna leverera utan att vi i förväg kan garantera att vi beställer en viss volym vid ett visst tillfälle. Det talar också om vilka priser och kommersiella villkor (t.ex. leveransvillkor, garantier, betalningsvillkor) som ska gälla.

Om du tycker att KTH behöver ramavtal inom ett visst område där ramavtal saknas kan du kontakta skolans inköpsansvarig. Hen tar då upp den frågan i nätverket med inköpsansvariga som beslutar om vi ska göra en upphandling inom området.