Inköp av varor och tjänster (inköp via ramavtal)

Om du ska köpa en vara eller en tjänst ska du i första hand använda ramavtal.

Ramavtalet reglerar vilka varor och tjänster leverantören ska kunna leverera utan att vi i förväg kan garantera att vi beställer en viss volym vid ett visst tillfälle. Det talar också om vilka priser och kommersiella villkor (t.ex. leveransvillkor, garantier, betalningsvillkor) som ska gälla.

Under 2019 läggs information om KTH:s ramavtal löpande upp i avtalsdatabasen,  men finns även kvar på vår webbplats under en övergångsperiod. Det är i avtalsdatabasen aktuell information finns.

Om du tycker att KTH behöver ramavtal inom ett visst område där ramavtal saknas kan du kontakta skolans inköpsansvarig. Hon eller han tar då upp den frågan i nätverket för inköps- och upphandlingsfrågor som beslutar om vi ska göra en upphandling inom området.