Till innehåll på sidan

Områden i VIS

De olika områden som finns i VIS bygger i huvudsak på våra olika källsystem och finns som mappstruktur i portalen. Systemen är LADOK, Agresso och HR+. Vi gör här en kort presentation av varje område.

Ledning

Ledning innehåller rapporter med integrerade data från olika system och handlar om översiktlig information på aggregerad nivå. Här finns KTHs indikatorer, rektorskontrakten och att antal styreleserapporter.

Verksamhet

Verksamhet har i huvudsak LADOK som källa. Datat laddas varje natt och HST/HPR laddas månadsvis. mappen innehåller rapporter och analyskuber för Grundutbildning (GRU) och forskarutubildning. Här finns även enkäter till studenterna.

H/R -personal

Här finns rapporter och kuber för personal- och lönestatistik. Datat kommer från HR+. Data laddas månadsvis efter varje lönekörnng.

Ekonomi

Ekonomimappen innehåller rapporter och kuber med data från ekonomisystemet Agresso. Data laddas varje natt. Det går att följa upp ekonomin på hela KTH och ner till ett enskilt projekt. Det finns traditionella resultat- och balansräkningar och en mängd olika rapporter för för uppföljning av externfinansierade projekt.

Årsredovisning

mappen åreredovisning innehåller rapporter som ska köras i samband med hel- och delårsboksluten.

Innehållsansvarig:Urban Sjöström
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-03-25