Till innehåll på sidan

Funktioner i VIS

VIS samlar information från flera olika källor och sammanställer dessa för enkel användarvänlig analys. Man kan visa fördefinierade frågeställningar direkt samt även hämta hem rapporter för vidare analys. VIS ger också möjlighet för användare att själv definiera frågeställningar genom att använda verktyg för att vrida och vända på data för ad-hoc analys.

Rapporter finns fördefinierade och finns för en mängd olika behov. De är kvalitetssäkrade och administreras av vis-supporten. Rapporter kan fås i olika format och de kan enkelt distribueras via e-post. Rapporter kan även schemaläggas och automatiskt köras/distribueras till exempel månadsvis via email. VIS tillåter visning av rapporter i HTML, PDF, samt export till Excel.

OLAP-kuber är kraftfulla analysverktyg där man kan vända och vrida på olika dimensioner och mätvärden. Man kan själv definiera hur du vill ställa upp och bryta ner data. Kuberna kräver att man behärskar kubens teknik och funktioner och att man är förtrogen med de dimensioner och mätvärden man använder och det område man analyserar. Man kan helt efter eget behov definiera sina rapporter och kan direkt snabbt se resultat av frågeställningen på skärmen. För att kunna använda kuber krävs en speciell behörighet.

Lathund för att välja rapportformat (pdf 243 kB)

Lathund schemaläggning (pdf 443 kB)

Lathund kuber (pdf 327 kB)

Innehållsansvarig:Urban Sjöström
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-04-17