Till innehåll på sidan

Airborne particles in railway tunnels

Tid: Fr 2018-09-28 kl 09.00

Plats: Sal Gladan, Brinellvägen 85, KTH

Ämnesområde: Maskinkonstruktion

Respondent: Yingying Cha , Maskinkonstruktion

Opponent: Prof. Roy Harrison, School of Geography, Earth & Environmental Sciences, University of Birmingham, Storbritannien

Handledare: Prof. Ulf Olofsson