Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Promotions- och installationshögtid

Doktorspromotionen och professorsinstallationen är Kungliga Tekniska högskolans största akademiska högtid. Under ceremonin i Stockholms konserthus promoveras de doktorer som under det senaste året avslutat sin forskarutbildning och disputerat vid KTH. De nya professorer som tillsatts under året installeras formellt.

Tid: Fr 2019-11-15 kl 15.00

Plats: Stockholms konserthus

Kontakt:

Anna Almlöw ceremonier@kth.se

Exportera till kalender