Att vara ordförande, grundutbildning

För att säkerställa god och aktuell kunskap för uppdraget som ordförande och vice ordförande i rekryteringskommittéen och befordringsnämnden ges en obligatorisk grundutbildning.

Tid: On 2020-02-19 kl 09.00 - 15.00

Det är en utmaning att vara ordförande i nämnd för ett anställningsärende eller befordringsärende. Ordförande har en nyckelroll i att sätta atmosfären på mötet, se till att mötet går rätt till och att möte och intervju genomförs så att alla kallade kandidater behandlas lika och behandlas väl. Handläggaren från lärartillsättningar är ett stort stöd, men det är viktigt att ordförande känner sig trygg i sin roll.

Utbildningstillfället syftar till att ge ordförande ökade kunskaper och trygghet i sin roll. Utbildningen leds av dekanus och vicerektor för jämställdhet och värdegrund.

Välkommen in med din anmälan till utbildningen senast den 3 februari. Kursanmälan