Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Etiken kring maskininlärning och artificiell intelligens

Tid: Fr 2021-10-01 kl 09.00 - 10.30

Plats: Via Zoom

Exportera till kalender

Välkommen till etikutskottets seminarium om etiska aspekter av teknik som använder artificiell intelligens!

I takt med att maskininlärning når högre komplexitet och används i allt fler samhällssektorer och på nya sätt ökar nyttan med tekniken såväl som svårigheterna att förutse risker. Lagstiftning är på väg som ställer krav på hur AI-teknik utformas. Vilket ansvar har forskarna för att teknik inte ska kunna skada eller kränka?

Föredrag av Pontus Strimling, Institutet för Framtidsstudier. I påföljande paneldiskussion deltar Sandra Friberg, Uppsala universitet och Magnus Boman, KTH. Deltagare är välkomna att bidra.

Seminariet hålls på svenska och är öppet för KTH:s anställda.

Seminariet arrangeras av fakultetsrådets etikutskott. Utskottet verkar för god forskningssed och stödjer rektor och forskare kring forskningsetik på KTH.