Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s Kollegiala forum: 100 år av kvinnor – jämställdhetsarbete inom svensk civilingenjörsutbildning

Fakultetsrådet arbetar med kollegial förankring och en dialog över ämnesgränser.

Det kollegiala forumet är en mötesplats för forskare och lärare på KTH. Här ska frågor som är angelägna för forskning, undervisning och samverkan diskuteras, frågor som berör forskarens eller lärarens egna situationen på KTH och KTH:s utveckling.

Tid: Ti 2021-09-21 kl 11.00 - 12.30

Plats: via zoom

Exportera till kalender

100 år av kvinnor – jämställdhetsarbete inom svensk civilingenjörsutbildning

I år är det 100 sedan kvinnor fick lika rätt till studier på KTH. Före 1921 kunde kvinnor bara antas som specialelever och därtill själva ordna med sin studentexamen eftersom inte heller de allmänna läroverken var öppna. Synen på kvinnliga ingenjörer har ändrats över tid och det fanns fler kvinnor i det vi i dag betraktar som tekniska yrken innan yrkesskolorna blev högskolor. Nu har vi decennier bakom oss med försök att åter locka kvinnor till KTH.

I Kollegialt forum 21 september ska vi titta tillbaka på den kvinnliga ingenjören och den förändrade synen på henne. Nina Wormbs inleder med några ord om KTHs historia när det gäller kvinnliga ingenjörer. Sedan följer ett samtal mellan Nina och Malin Nordvall som är doktorand på Chalmers och som har studerat de historiska ansträngningarna att locka kvinnor till civilingenjörsutbildning i Sverige. Det kommer att finnas plats för frågor.

Välkomna till vår egen historia med sikte på en bättre framtid!

Malin Nordvall är doktorand i teknikhistoria på Chalmers. Hennes avhandling har den tentativa titeln Seductive Fixes: Implementing Gender Equality Work at Swedish Technical Universities 1978-1998. Avhandlingen undersöker jämställdhetsarbete inom civilingenjörsutbildningen på svenska tekniska högskolor med tonvikt på 1980- och 1990-talen.

Nina Wormbs är professor i teknikhistoria på KTH. Hon har forskat om kommunikations- och mediesystem och fördelning av radiospektrum. På senare tid har hon mer ägnat sig åt miljö- och klimathistoria med fokus på Arktis, modellering, övervakning och hur människor resonerar om sina egna handlingar. Hon har en rad förtroendeuppdrag och deltar i den offentliga debatten.

Zoomlänk till mötet hittar ni under skolkollegiernas sidor (på social):

ABE

CBH

EECS

ITM

SCI