Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s Kollegiala forum - Att leda och att ledas: utmaningar och möjligheter för ledarskap i akademin

Fakultetsrådet arbetar med kollegial förankring och en dialog över ämnesgränser.

Det kollegiala forumet är en mötesplats för forskare och lärare på KTH. Här ska frågor som är angelägna för forskning, undervisning och samverkan diskuteras, frågor som berör forskarens eller lärarens egna situationen på KTH och KTH:s utveckling.

Tid: On 2021-11-17 kl 11.00 - 12.30

Plats: via zoom

Exportera till kalender

Att leda och att ledas: utmaningar och möjligheter för ledarskap i akademin

Detta forum fortsätter diskussionen om liv och arbete i akademin, denna gång med särskilt fokus på ledning och ledarskap. Lärosäten som KTH är komplexa organisationer med flera kärnuppgifter som utbildning, forskning och samverkan som styrs i olika fora och genom olika kanaler. Många av oss, kanske de flesta, leder något: en organisation, en funktion, ett projekt, en kurs eller en artikel på väg mot publicering. Akademiskt arbete präglas också i hög grad av självledarskap.

Vid mötet talar vi om hur ledning och ledarskap i akademin fungerar och, framför allt, hur vi tillsammans kan utveckla ledarskapet vidare baserat på våra erfarenheter. Professor Lars Geschwind, KTH, inleder diskussionen med utgångspunkt i egen forskning om universitet som organisationer och arbetsplatser. Lars Geschwind arbetar vid Institutionen för lärande där han för närvarande tjänstgör som avdelningschef och forskningsledare. På KTH har han tidigare varit bland annat vice skolchef och forskarutbildningsansvarig.

Zoomlänk till mötet hittar ni under skolkollegiernas sidor (på social):

ABE

CBH

EECS

ITM

SCI