Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s kollegiala forum - Ny myndighetsstruktur för forskningsfinansiering och innovation?

Fakultetsrådet arbetar med kollegial förankring och en dialog över ämnesgränser. KTH:s kollegiala forum är en mötesplats för forskare och lärare på KTH. Här diskuteras frågor som är angelägna för forskning, undervisning och samverkan och frågor som berör forskarens eller lärarens egen situation på KTH och KTH:s utveckling.

Tid: Fr 2024-04-19 kl 11.30 - 13.00

Plats: Via zoom

Exportera till kalender

Den svenska organiseringen för extern forsknings- och innovationsfinansiering inrättades för över tjugo år sedan och är nu under omprövning. Regeringens utredare Ingrid Peterson berättar om utredningen och förslaget på tre nya myndigheter för forskningsfinansiering. Det kommer finnas plats för frågor. Betänkandet kan laddas ner från Statens Offentliga Utredningar ( www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2023/10/sou-202359/ ). KTH:s remissvar finns här:
( www.regeringen.se/contentassets/1a5b60d3c30a4ac6a5b615dcf94efa22/kungl.-tekniska-hogskolan.pdf ).

Ingrid Peterson har lång erfarenhet av forskningsfinansiering från sin roll som generaldirektör för Formas 2013-2022. Ingrid är för närvarande ordförande för Lunds universitet och sitter i programstyrelsen för ett Mistra program. Hon har också arbetat med Science Relations på AstraZeneca och har lett flera offentliga utredningar åt regeringen. Ingrid är också ledamot av IVA och KSLA.

Zoomlänk till mötet hittar ni i kalenderinbjudan i Outlook.